Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Održivoj Logistici

Kako Inovacija u poslovanju i Potražnja za “zelenim” rešenjima pokreću Smanjenje emisije štetnih gasova.

Preuzmite studiju: Ka održivoj logistici New Window

Rešenja “Zelene” logistike

Promena klime je jedan od najvećih izazova sa kojima se naša generacija suočava. Nadležni organi i potrošači sve više očekuju od poslovanja da izračunaju, budu odgovorni za i smanje svoje emisije.

Izveštavanje o emisijama gasova staklene baste (greenhouse gas emissions - GHG) je prvi korak ka ozelenjavanju vaše logistike.
DHL pruža dve usluge - Izveštaj o emisiji štetnih gasova – i naprednu On-lajn kontrolu emisije štetnih gasova (Online Carbon dashboard).

Izveštaj o emisiji štetnih gasova
 • Mapira emisije stvorene vašim prevozom unutar DHL mreže;
 • Može se pripremiti na mesečnoj, kvartalnoj ili godišnjoj osnovi;
 • Obračun se pridržava Računovodstvenog i standarda izveštavanja za životni ciklus proizvoda iz Protokola za gasove staklene baste (“Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard”);
 • Obračun se pridržava EN 16258 metodologije za obračun i objavljivanje potrošnje energije i emisije gasova staklene bašte iz prevozničkih službi (“Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services”).
On-lajn kontrola emisije štetnih gasova (Online Carbon Dashboard)
Poseduje sve pogodnosti Izveštaja o emisiji štetnih gasova, plus:
 • Mapira emisije iz vašeg celokupnog transportnog lanca nabavke – uključujući mreže trećih strana;
 • Mapira emisije do nivoa pojedinačne pošiljke;
 • Fleksibilna gledišta za različite izveštaje o emisiji štetnih gasova – omogućava jednostavno merenje poboljšanja emisije;
 • Sposobnost da se simulira i pristupi efektu i smanjenju emisije štetnih gasova;
 • Pomaže u optimizaciji lanca nabavke i donošenju strateških odluka.

Unutar lanca nabavke postoje mnogi načini za smanjenje emisija.
 • Mi smo stručnjaci za eko-efikasne procese logistike;
 • Radimo zajedno sa vama da stvorimo rešenja skrojena po meri;
 • Ciljamo da poboljšamo mere efikasnosti i minimizujemo vaše uticaje na životnu sredinu vezane za logistiku.
Naročite oblasti mogućnosti uključuju:
 • Upravljanje gorivom i vozilom;
 • Optimizacija flote;
 • “Modal shift”;
 • Projektovanje mreže;
 • Energetski efikasne nekretnine.

 • Potpuno sertifikovano neutralisanje vaših emisija gasa staklene bašte davanjem doprinosa medjunarodno priznatim projektima zaštite klime;
 • Ovlašćena verifikacija treće strane (SGS) za neutralizaciju emisija;
 • Godišnja sertifikacija za javnu upotrebu.
Molim da uočite da je Klimatski neutralan servis na raspolaganju samo u kombinaciji sa naprednim Izveštajem o emisiji štetnih gasova.

Rast i efikasnost u današnjem poslovanju treba da se uravnoteže, zajedno sa nultim otpadom, obnovljivim resursima, sposobnošću klime da se vrati u prvobitno stanje i merenjem učinka u životnoj sredini.

DHL Envirosolutions” (DHL rešenja za životnu sredinu) pruža opseg rešenja, uključujući:
 • Upravljanje otpadom: Globalna rešenja za sakupljanje i recikliranje tokova vašeg otpada, ciljaju da pretvore trošak u tokove prihoda i da podrže vaše ciljeve ‘nultog otpada’ (zero waste).
 • Proširena odgovornost proizvodjača: Sakupljanje podataka, fizičko recikliranje i obezbedjivanje dokaza za zadovoljenje složenih zakonodavnih zahteva, što vam omogućava da se fokusirate na vašu osnovnu delatnost.
 • Vodeći partner za životnu sredinu: Naši programi konsultacija i podrške se šire duž celog vašeg lanca nabavke, od angažovanja službenika do sveobuhvatnog projektovanja mreže, da bi vam pomoglli da zadovoljite i vaše ciljeve za robu u odnosu na životnu sredinu.