Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL Usluge carinjenja

Da li ste potpuno usaglašeni sa propisima?

Oblasti medjunarodne trgovine i konformiteta sa propisima se ubrzano menjaju, i globalni lanci snabdevanja su suočeni sa značajnim izazovima:
  • Globalizacija i širenje medjunarodne trgovine: izgradnja partnerstva sa snabdevačima usluga koiji poseduju stručnost širom raznih geografskih područja.
  • Rastuća potreba za elektronskom razmenom podataka: kao što su prethodna obaveštanja o otpremi i razmena podataka o usaglašenosti dokumentacije.
  • Globalni trend ka pristupu prisutnih rizika: zahtevi prema trgovcima za razmenu podataka o njihovim pošiljkama u bilo kom trenutku, kao što je prethodno slanje dokumentacije.
  • Pojačana svest o regulativi i konformitetu: sada postaje tema širokog interesovanja u fokusu medjunarodnih trgovačkih kompanija.
  • Povećane kazne za neusaglašenost sa regulativom: sa neposrednim uticajem na lanac snabdevanja i finansijske rezultate klijenata.
U ovakvoj klimi, carinski zastupnik sa sposobnošću da smanji kompleksnost procesa Vam pruža istinsku konkurentnu prednost.

Naše rešenje za Vas:

Usluge carinskog posredovanja
Nudimo širok spektar usluga kako bi se ravnomerno i trajno omogućile trgovinske aktivnosti, podržavajući Vašu kompaniju u izbegavaju kašnjenja, novčanih kazni i penala.

Usluge savetovanja prilikom carinjenja i trgovine
Naši carinski stručnjaci mogu Vam pomoći kod revizije Vašeg lanca snabdevanja kako bi pomogli u poboljšanju rada u vezi sa carinskim formalnostima, optimizaciji dažbina, identifikaciji potencijalnih oblasti rizika i optimizaciji internih kontrola i procesa, radi maksimiranja internog konformiteta.


Zašto treba da izaberete DHL Usluge carinjenja:

Zahvaljujući našim lokalnim timovima stručnjaka u globalnim razmerama, umanjujemo kompleksnost carinskih aktivnosti, nudeći Vam rešenje jednog partnera za sve Vaše potrebe.