Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Legal

DHL website uslovi poslovanja.

Odredbe i uslovi - DHL Website

Na ovoj strain naći ćete standardnu verziju DHL Website Odredbe i Uslovi poslovanja. Molimo uzmite u obzir da različiti uslovi poslovanja mogu da se odnose na određenu zemlju.

Uslovi poslovanja o korišćenju DHL Website-a:

Copyright

Copyright izdanja je pravo DHL International GmbH.

Authorizacija za umnožavanje

Dozvoljeno je umnožavanje materijala sa ovih web strana pod sledećim uslovima:

  • Ako se materijal koristi u informativne i nekomercijalne svrhe
  • Ukoliko se material ne modifikuje
  • Neautorizovane kopije bilo koje poslovne jedinice DHL -a
  • Svaka kopija bilo kog dela materijala mora da uključuje sledeće:
    Copyright ©  DHL International GmbH. All Rights Reserved.

DHL Trademarks

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ su zaštitna imena kompanije DHL International GmbH ili bilo kog dela DHL grupacije, registroavan kod barem jednog pravno nadležnog organa. Nijedna dozvola ne postoji za korišćenje bilo kog od navedenih imena kompanije. Ova imena ne mogu da se kopiraju, preuzimaju, reprodukuju, koriste, menjaju ili distribuiraju na bilo koji način (osim ako nije sastavni deo autorizovane kopije materijala koji se nalazi na ovim web stranama) bez prethodne pismene dozvole.

Trademarks i komercijalni nazivi

Svi drugi nazivi ili komercijalna imena koja se odnose na ovaj materijal su pravo vlasnika.

Vaši komentari

Vaši komentari, ideje i sugestije su dobrodošli, ali nismo u mogućenosti da na svaki upit odgovorimo pojedinačno. DHL će uzeti u obzir svaku informaciju koju nam prosledite.

Interaktivno korišćenje sajta

DHL vam može obezbediti pogodnosti interaktivnog korišćenja sajta, kao što su opcije praćenja pošiljke i vaši komentari. Ove opcije možete koristiti samo u navedene svrhe.

Ažuriranost sajta

Ove web stranice mogu sadržati nenamerne ili tipografske greške. One će biti korigovane od strane DHL-a. Informacije na ovim web stranama se ažuriraju redovno, ali netačnosti se mogu pojaviti prilikom izmena. Internet se održava nezavisno širom sveta i neke informacije koje dobijate preko ovog sajta, izvorno mogu biti van DHL-a. DHL isključuje odgovornost za taj sadržaj.

Virusi

DHL čini sve primerene napore kako bi isključio viruse sa ovih web strana, ali ne može obezbediti ova izuzeća i ne prihvata odgovornost za viruse. Molimo preduzmite sve odgoarajuće zaštitne mere pre preuzimanja informacija sa ovih web stranica.

Gubitak garancije

Usluge, sadržaj i informacije na ovoj web stranici se preuzimaju takvi kakvi jesu, bez garancija bilo koje vrste, određene ili iskazane, uključujući bez ograničenja implicirane garancije o trgovini, podesnost za određene ciljeve ili prekršaje. DHL, ili bilo koji davalac garancije neće biti odgovoran za tačnost, kompletnost, bezbednost ili blagovremenost pružanja usluga, sadržaja ili informacija putem DHL-ovog web sajta ili sistema. Bilo koja informacija sa DHL-ovog sajta ili sistema ne predstavlja garanciju što je izričiti navedeno u ovim odredbama I uslovima.

Neke pravne nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija, tako da se ograničenja i izuzimanja u ovom odeljku ne moraju odnositi na vas. Ukoliko ste korisnik, ovi zahtevi neće uticati na vaša zakonska prava. Saglasni ste i prihvatate ograničenja I izuzimanja od odgovornosti i garancija datih ovim odredbama i uslovima.

Ograničenja odgovornosti

U meri u kojoj to dozvoljava zakon, DHL, njegove filijale ili davaoci licence ili bilo koja treća strana koji su pomenuti na DHL website-u neće biti odgovorni za bilo kakve slučajne, indirektne, primerno krivične i posledične štete, oštećenja usled gubitka poslovnog profita, gubitka poslovne informacije koji mogu nastati usled nemogućnosti koriščenja DHL web sajta, DHL sistema, usluga, sadržaja ili informacija bez obzira da li se odnose na garanciju, ugovor, delikt, prekršaj ili bilo koju drugu pravnu teoriju, I bez obzira na to da li je DHL bio savetovan o mogućnosti nastanka takvih šteta. Bez ograničavanja gore, u meri dopuštenoj prema nadležnom pravu, saglasni ste da ni u kom slučaju DHL nema odgovornost za bilo koju štetu (direktnu ili bilo koju drugu) ili gubitak bez obzira na oblik ili zahtev, bilo po ugovoru ili bilo koji drugi način ne može premašiti 100 EUR. U meri dopuštenoj zakonom, odštete prema uslovima poslovanja su isključive i one su ograničene na izričito navedeno u ovim odredbama i uslovima.

Proizvodi i usluge

Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pismenoj formi, na transport pošiljaka i usluge navedene na ovim web stranama primenjuju se standardni DHL-ovi uslovi poslovanja. Uslovi poslovanja mogu varirati od zemlje do zemlje, te vas molimo da kontaktirate lokalni DHL kako biste dobili kopiju lokalnih Uslova poslovanja. Neke od usluga DHL-a nisu dostupne u nekim zemljama.

Otkrivanje podataka

Sve informacije pružene DHL-u od strane posetioca ovih web stranica smatraju se poverljivim i neće biti otkrivene od strane DHL-a trećim licima osim ako su potrebne za pružanje usluga.

Izjava o privatnosti

DHL je posvećen očuvanju privatnosti posetioca naših web stranica. Sve informacije o vama koje prikupljamo koriste se isključivo za poboljšanje usluga koje vam nudimo, kao i da bi ste naše web stranice sa sadržajem i uslugama lakše koristili. Možemo koristiti te podatke uz vaše dopuštenje, da bismo vas kontaktirali radi informacija o ažuriranju našeg web sajta ili drugih marketinških informacija. DHL nikada nije delio bilo kakve informacije dobijene putem web sajta sa bilo kojom drugom organizacijom, niti će to činiti u budućnosti osim ako to zahteva zakon. Niti će se prodavati informacije dobijene na ovom sajtu bilo kojoj stani van DHL-a ili DHL-ovih filijala.

Pojedine oblasti DHL-ovog sajta zahtevaju registraciju ili lozinku za pristup. Informacije dobijene od korisnika ovih oblasti se mogu koristiti u marketinške svrhe DHL-a. DHL pruža pravo na pristup i ispravljanje ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima.

Podaci o određenoj pošiljci se prosleđuju nadležnim institucijama u zemljama tranzita ili destinacije za potrebe carinjenja ili druge bezbednosne provere, koje se odnose na zakone određene zemlje. Informacije obično uključuju: ime i adresu pošiljaoca, ime i adresu primaoca, opis sadržaja pošiljke, broj koleta, težinu i vrednost pošiljke.

DHL zadržava pravo na izmenu svojih pravila privatnosti u bilo koje vreme bez prethodne najave. Molimo proverite da li ima nekih promena. Korišćenjem DHL.com saglasni ste sa ovom politikom privatnosti.
Kao deo stalnih napora DHL-а sa ciljem Vaše onlajn zaštite podataka kreirali smo sada izjavu o zaštiti podataka sa puno više korisnih pojedinosti za Vas. Molimo Vas da obratite pažnju da je ovaj sadržaj dostupan samo na engleskom jeziku.
Ova nova izjava pruža više pojedinosti o tome:
  • Kako DHL koristi i pohranjuje Vaše onlajn lične podatke
  • Kukijima koje postavljamo na web stranicima DHL-а
  • Kako da se koriste i uklanjaju kukiji
Kreirali smo ovu izjavu zato što želimo da se osećate bezbedno u vezi Vaše zaštite podataka i bezbednosti Vaših ličnih podataka.

Ukoliko želite da saznate više, molimo da pogledate: