Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Pristupačnost

Naš sajt je kreiran u skladu sa poslednjim WCAG standardima.

Šta je Web pristupačnost?

Cilj pristupačnosti je da korišćenje web sajta bude omogućeno svim ljudima različitih sposobnosti I sa invaliditetom. To zahteva da se web stranice dizajnirane na takav način das vi korisnici imaju jednak pristup informacijama I funkcionalnost.

Kakav standardni pristup koristi DHL?

DHL je kreirao korisnički web sajt u skladu sa uputstvom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Nivo AA i pridržavanje standarda ARIA su ispoštovani na DHL web stranama HTML i CSS kod.

Uputstvo Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0External Link / New Window: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0