Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Uslovi poslovanja: Transport DHL Express-om

Naši standardni uslovi poslovanja koji se primenjuju na transport svih pošiljaka.

DHL EXPRESS USLOVI POSLOVANJA (u daljem tekstu: „Uslovi poslovanja“)

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Kada naručujete usluge kompanije DHL vi, kao „Pošiljalac“, potvrđujete u svoje ime i u ime primaoca pošiljke (u daljem tekstu: „Primalac“) i svih ostalih lica zainteresovanih za pošiljku da ste saglasni da će ovi Uslovi poslovanja biti primenjivi.
Pod „pošiljkom“ se podrazumevaju sva dokumenta ili paketi koji putuju pod jednim tovarnim listom i koji se mogu transportovati na bilo koji način koji odabere DHL, uključujući avionski, drumski ili neki drugi. „Tovarni list“ uključuje sve identifikacione oznake pošiljke ili dokumenta koja su kreirana od strane automatskih sistema DHL-a ili pošiljaoca, poput etikete, bar koda, tovarnog lista ili teretnog lista, kao i sve elektronske verzije istih. Svaka pošiljka se prevozi na osnovu ograničene odgovornosti, kako je navedeno u ovim Uslovima poslovanja. Ako pošiljalac zahteva veću zaštitu, može se organizovati osiguranje uz dodatnu naknadu. (Molimo da pročitate informacije sadržane u daljem tekstu). Pod kompanijom DHL se podrazumeva svaki član DHL Express Mreže.

Mart 6, 2020

DHL EXPRESS GARANCIJA POVRAĆAJA NOVCA – ODREDBE I USLOVI

VAŽNA NAPOMENA

DHL će, po zahtevu klijenta i u skladu sa ograničenjima opisanim u nastavku, pružiti pretplatu ili povraćaj premije koja je plaćena od strane klijenta za transport pošiljke putem DHL Express-a, koja nije dostavljena u skladu sa preporučenim tranzitnim vremenom.

Važi od 1. Jul 2017

Za više informacija molimo pozovite vaše lokalno Odeljenjelokalno Odeljenje za rad sa strankama.