Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Bezbednost robe u transportu

U okviru naših napora da uspostavimo pravu bezbednosnu kulturu , DHL je bio prvi globalni špediter sa sopstvenim odeljenjem za bezbednost i jedan od prvih koji je dobio sertifikat Customs rade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) od agencije SAD za carine i zaštitu granice (US Customs and Border Protection agency). Nekoliko naših programa je dobilo akreditaciju C-TPAT ‘Best Practice’ od vlade SAD.
Mi upravljamo zaštitom robe u prevozu preko globalne sobe za izveštavanje o incidentima i više od 100 lokacija visokog stepena bezbednosti, što je više nego što ima cela špediterska i logistička industrija. Svaka od njih ima prednost u tome što se ostvaruje brza komunikacija sa lokalnim i međunarodnim zakonodavnim organima. Primenjujemo, takođe, savremenu procenu rizika kako bismo bili sigurni da je vaša imovina zaštićena.