Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Dodatne usluge – Proširite mogućnosti prilikom slanja

DHL Express nudi široku paletu dodatnih usluga, od isporuka nestandardnih pošiljaka kao i različite načine fakturisanja. Na ovaj način vam pružamo mogućnost izbora usluge koja najbolje odgovara vašim potrebama.
Imajte u vidu da nisu sve dodatne usluge na raspolaganju uz svaku pošiljku ili u svakoj zemlji.

Dodatne usluge u međunarodnom transportu

Dodatne usluge Način obračuna Dodatne naplate
Osiguranje Prema vrednosti pošiljke Promenljiv
Dostava pošiljaka subotom Po pošiljci 4,920.00 RSD
Potvrda O Uručenju Po pošiljci 615.00 RSD
Carina i porez plaćeni Po pošiljci 2,200.00 RSD
Promena broja računa Po fakturi 1,230.00 RSD
Dodatne usluge i doplate se obračunavaju na važeće cene transporta. One će biti naplaćene u skladu sa aktuelnim cenama objavljenim u vreme preuzimanja pošiljaka.

Želite da pošaljete pošiljku danas Šaljite odmahExternal Link / New Window